Ремонт та діагностика трансформаторів і трансформаторного обладнання

 • Предмет діяльності

  Основним предметом діяльності НІЦ «ЗТЗ-Сервіс» є надання комплексу послуг по сервісу трансформаторного обладнання:

  • Силові трансформатори до 1150 кВ;
  • Шунтуючі реактори до 750 кВ;
  • Пічні трансформатори 35...220 кВ;
  • Вводи 110...750 кВ;
  • Вимірювальні трансформатори 110...750 кВ;
  • Перемикаючі пристрої (РПН) 35...330 кВ.
 • Види послуг

  Ремонт трансформаторів і трансформаторного обладнання.

  Програма ремонту розробляється на основі виконаних конструкторських розробок і аналізу конструкції устаткування, що ремонтується, даних випробувань і діагностичних висновків, даних бази аварійності, баз даних по ремонтам і випробувань;

  Випробування, вимірювання та оцінка стану трансформаторного обладанання.

  Включає комплекс випробувань на місці встановлення обладнання, а також аналіз зразків ізоляційних матеріалів в нашій лабораторії. Метою діагностики є оцінка поточного технічного стану, визначення залишкового ресурсу і розробка заходів щодо забезпечення працездатності трансформаторного обладнання;

  Конструкторські роботи

  Конструкторські роботи в частині аналізу конструкції обладнання, розробки проектів модернізації застарілих конструкцій, заміни комплектуючих (вводи, РПН, допоміжне обладнання), при необхідності теплові, електричні розрахунки;

  Консультаційні семінари

  Консультаційні семінари з питань ремонту трансформаторів і трансформаторного обладнання, діагностики трансформаторів, питань пов'язаних з трансформаторним маслом і ін.

 • Принципи роботи

  Професіоналізм

  Виконання всіх необхідних робіт заснованих на знанні конструкції, принципів функціонування обладнання, останніх досягнень в галузі, які забезпечать надійну і ефективну роботу обладнання з якістю, відповідним всім вимогам національних і світових стандартів.

  Співпраця

  Об'єднання професіоналів всіх країн для вирішення завдань що стоять перед енергетикою.

  Розвиток

  Працювати ефективно і якісно можна лише постійно розвиваючись і вдосконалюючись, використовуючи останні досягнення науки і техніки в галузі енергетики.

  Принциповим у своїй роботі вважаємо обов'язкове виконання всієї технологічного ланцюжка сервісу трансформаторного обладнання:
  Ланцюжок сервісу трансформаторів

  Важливим в такому ланцюжку комплексу сервісних послуг є зворотний зв'язок від реально виявлених в ході ремонтних робіт і ревізії активної частини трансформатора дефектів до діагностичних висновків, зроблених на стадії оцінки стану обладнання. Це дозволяє критично оцінювати зроблені висновки, своєчасно вносити корективи в обсяг і методи випробувань, удосконалювати і розробляти нові методики, а головне забезпечити якість кінцевої послуги і надійність роботи трансформатора. Це один з основних принципів нашої роботи і основа сталого розвитку та вдосконалення. Виключення будь-якого компонента з технологічного ланцюжка значно знижує ефективність і якість окремо взятої послуги.

 • Кваліфікаційний склад