Ремонт трансформаторів і трансформаторного обладнання

Предмет діяльності

Основним предметом діяльності НІЦ «ЗТЗ-Сервіс» є надання комплексу послуг по сервісу трансформаторного обладнання:

 • Силові трансформатори до 1150 кВ;
 • Шунтуючі реактори до 750 кВ;
 • Пічні трансформатори 35...220 кВ;
 • Вводи 110...750 кВ;
 • Вимірювальні трансформатори 110...750 кВ;
 • Перемикаючі пристрої (РПН) 35...330 кВ.

Види послуг

 • Ремонт трансформаторів і трансформаторного обладнання.

  Програма ремонту розробляється на основі виконаних конструкторських розробок і аналізу конструкції устаткування, що ремонтується, даних випробувань і діагностичних висновків, даних бази аварійності, баз даних по ремонтам і випробувань;

 • Випробування, вимірювання та оцінка стану трансформаторного обладанання.

  Включає комплекс випробувань на місці встановлення обладнання, а також аналіз зразків ізоляційних матеріалів в нашій лабораторії. Метою діагностики є оцінка поточного технічного стану, визначення залишкового ресурсу і розробка заходів щодо забезпечення працездатності трансформаторного обладнання;

 • Конструкторські роботи

  Конструкторські роботи в частині аналізу конструкції обладнання, розробки проектів модернізації застарілих конструкцій, заміни комплектуючих (вводи, РПН, допоміжне обладнання), при необхідності теплові, електричні розрахунки;

 • Консультаційні семінари

  Консультаційні семінари з питань ремонту трансформаторів і трансформаторного обладнання, діагностики трансформаторів, питань пов'язаних з трансформаторним маслом і ін.


Принципи роботи

 • Професіоналізм

  Виконання всіх необхідних робіт заснованих на знанні конструкції, принципів функціонування обладнання, останніх досягнень в галузі, які забезпечать надійну і ефективну роботу обладнання з якістю, відповідним всім вимогам національних і світових стандартів.

 • Співпраця

  Об'єднання професіоналів всіх країн для вирішення завдань що стоять перед енергетикою.

 • Розвиток

  Працювати ефективно і якісно можна лише постійно розвиваючись і вдосконалюючись, використовуючи останні досягнення науки і техніки в галузі енергетики.


Принциповим у своїй роботі вважаємо обов'язкове виконання всієї технологічного ланцюжка сервісу трансформаторного обладнання:
Ланцюжок сервісу трансформаторів

Важливим в такому ланцюжку комплексу сервісних послуг є зворотний зв'язок від реально виявлених в ході ремонтних робіт і ревізії активної частини трансформатора дефектів до діагностичних висновків, зроблених на стадії оцінки стану обладнання. Це дозволяє критично оцінювати зроблені висновки, своєчасно вносити корективи в обсяг і методи випробувань, удосконалювати і розробляти нові методики, а головне забезпечити якість кінцевої послуги і надійність роботи трансформатора. Це один з основних принципів нашої роботи і основа сталого розвитку та вдосконалення. Виключення будь-якого компонента з технологічного ланцюжка значно знижує ефективність і якість окремо взятої послуги.


Кваліфікаційний склад